Enter Keyword here..

And press enter.

Objednání

Objednání na rehabilitaci

K odbornému vyšetření rehabilitačním lékařem se pacienti objednávají telefonicky ve všedních dnech mezi 8:00 – 16:00 na čísle

776 844 284

Pokud z důvodu zaneprázdnění nemůžeme telefon zvednout, zavoláme nazpět, jakmile to bude možné.

Odpovědi na vaše dotazy můžete hledat v sekci FAQ nebo zasláním dotazu na e-mail rehadoktor@email.cz

Aktuálně máme uzavřené smlouvy o poskytování péče s

  • Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111)
  • Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201)
  • Revírní bratrskou pojišťovnou (213)
  • Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205)

Jednání s dalšími zdravotními pojišťovnami probíhají.
Klienti nesmluvních zdravotních pojišťoven mohou být ošetřeni za hotovostní platbu odpovídající ceně dle bodníku lékařských výkonů.

Objednání na metody alternativní medicíny

K léčení technikami kraniosakrální terapie či homeopatie se objednává přímo MUDr. Stuchlíka.
Pokud máte zájem, prosím napište na dané číslo SMS se vzkazem obsahujícím informace, na kterou z nich se chcete objednat, vaše časové možnosti / preference, r.č. a pojišťovnu a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení. Zkontaktujeme vás SMS nebo zavoláním.

Nebo můžete obdobně použít E-mail innerhealth.cz@gmail.com