Enter Keyword here..

And press enter.

Kraniosakrální terapie – časté dotazy


Co jsou fascie?
Fascie (povázky) jsou blanky různé tloušťky a pevnosti, které procházejí celým tělem a vytvářejí složitou síť obalující nervy, svaly, vnitřní orgány včetně mozku a provázejí i nervy a cévy. Mají více funkcí a jedna z nich je mechanická: ochrana vnitřních orgánů a jakási „druhá kostra“, elastické vnitřní zpevnění těla.


Co v těle dělá CST?
CST terapeut se snaží nalézt lokality, kde je fascie ztuhlá, a tam ji uvolnit. Na samotnou fascii je nutné působit velmi pomalu a malým tlakem, protože jinak se může stáhnout ještě více. Proto je pro praktiky moderní medicíny skoro „neviditelná“, protože praxe CST nezřídka vyžaduje pracovat velmi malým tlakem na jednom místě i déle než 5 minut – tak odlišné od uspěchané léčebné praxe.
Po uvolnění fascie se snížením jejího tahu pravděpodobně snižuje úroveň dráždění receptorů pro polohocit a pohybocit (propriocepce), které jsou uloženy ve vazivové tkáni. U vnitřních orgánů je to obdobné (interocepce).


Dostanu po kraniosakrální terapii nějaké doporučení na cvičení doma?
Nikoliv. Cvičení je aktivní pohyb prováděný příčně pruhovanými svaly, které řídíme vědomými pokyny. Fascie není řízena vůlí. Není aktivní, je reaktivní a odpovídá na procesy. Doporučení po CST terapii se týkají spíše životosprávy na nejbližší dny: obecně dopřát si odpočinek, volnější dieta a dostatek nezatěžujících tekutin.


Kolik sezení bude třeba absolvovat?
Obecně záleží na délce trvání potíží a jejich závažnosti. Jiné je akutní ošetření dosud zdravého s bolestí šíje a jiné u člověka s následky mozkové mrtvice. Avšak málokdy se problém vyřeší za méně než 4-6 sezení.


Je nějaký vztah mezi CST a fyzioterapií?
Přirozeně mají k CST blízko profese zabývající se pohybem. U nás nejčastěji fyzioterapeuti, v zahraničí speciální profese osteopatů. Fyzioterapie pracuje se svaly, klouby a řízením pohybu – cvičením, držením těla, pohybovými návyky. Fascií se dotýká nepřímo a spíše těch povrchových. Svaly jsou ve srovnání s fascií dynamičtější a nemají tolik nosnou /ohraničující / ochrannou funkci. CST ovlivňuje primárně fascii. Uvolňuje ji a umožňuje volný primární pohyb. Fasciové restrikce mohou být důvodem opakujících se bolestí pohybového systému, stále na tomtéž místě, bez dostatečného efektu standardní léčby včetně fyzioterapie.


Je tedy fascie statická?
Ne zcela. Fascie vykonává jakýsi rytmický pohyb podobný dýchání. Snad je to přenesení změn tlaku mozkomíšního moku při jeho tvorbě v mozkových komorách přes membrány dále do těla. Rovněž se může stahovat, aby chránila tělo před šířením infekce nebo orgány před mechanickým poškozením.


Jak probíhá kraniosakrální ošetření?
Pacient je relaxovaný, vleže většinou na zádech, v lehkém netáhnoucím oděvu. Často se dostane do stavu hluboké relaxace. Při ošetření viscerální manipulací je někdy třeba zaujmout i jinou polohu a pracovat přímo na kůži. Také při viscerální manipulaci bývají pacienti většinou méně relaxováni než při kraniosakrálním ošetření. Ve své práci kombinuji prvky CST a VM.