Enter Keyword here..

And press enter.

Potlačení

Protože fenomen potlačení (suprese) nejčastěji pojmenovává homeopatie, zmíním nyní kontrast mezi přístupem jí a běžné medicíny. Homeopatie vnímá zdraví jako celkové a nedělitelné, standardní medicína připouští, že v jednom těle mohou vedle sebe být orgány zdravé i nemocné. Tak si protiřečí na jedné straně celostní přístup a na straně druhé vidění těla rozdrobeného na funkčně oddělené oddíly.

Potlačení příznaků typicky vznikne, když se objeví nějaká nemoc, například angína, s nepříjemnými symptomy. My se chceme zbavit nepříjemností, tak užíváme zevní prostředky, abychom se zbavili teploty (antipyretika), bolesti (analgetika), zánětu (antibiotika).

Vše, co je „anti“ znamená léky připravené proti nějakému druhu tělesné reakce nebo zabíjející mikroorganismy. Označujeme je v homeopatii jako alopatické léky (z řeckého „allos“ – jiný) jako protiklad léků homeopatických. Potlačení symptomů je tudíž předvídatelným efektem podávání alopatik.

Protože angína je akutní nemoc, po nějaké době se stav uklidní a my se cítíme vyléčení. Je-li však krk naším oslabeným místem, můžeme se brzy dočkat další angíny. To už je známkou chronického problému, který se ale projevuje jako série akutních onemocnění, takže pokaždé, když příznaky odezní, si medicína oddychne, že pacient je opět vyléčen.

Celý organismus ale nefunguje dokonale, pokud je některá jeho součást oslabena a stíhána opakovanou poruchou. A zdraví jako celkového stavu není dosaženo. Problém však může prorůst hlouběji, než jen do opakovaných angín a vyústit v daleko závažnější poruchy.

Potlačení je stav, kdy nedojde k fyziologickému nebo svobodnému projevu v tělesné nebo psychické rovině. Dojde k utlumení příznaků, někdy spontánně, dnes častěji medicínskými postupy. Léčení příznaků je přesně tou úrovní nemoci, na kterou se soustřeďuje medicína současnosti, ale protože patologický stav trvá dlouho a účinek potlačujícího léku krátce, musí se léky podávat opakovaně. Tím znovu a znovu dochází k potláčení přirozené odpovědi organismu.

Po vyčerpání jeho schopnosti reagovat (zde odeznění angín), se patologie přesouvá na jiný orgán: zpravidla takový, kde je pomalejší imunitní odpověď. Je často hlouběji uložený nebo pro tělo důležitější. Z pohledu celkového zdraví je to rozhodně negativní vývoj.

 

Příklady:
Potlačení mentální s následnou somatizací

 

 

obrázek: Pixabay